Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2011

ΠΦΣ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ                                                                ΠΡΟΣ

Τους φαρμακευτικούς συλλόγους
                                              
      Της Χώρας

Συνάδελφοι,

Ο Π.Φ.Σ  προχώρησε σε μια  καταγραφή των προβλημάτων που έχουν παρουσιασθεί κατά τη 12μηνη χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης καθώς  επίσης και σε συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση τους.
Στόχος είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση να γίνει πιο φιλική, αξιόπιστη και λειτουργική χωρίς να προσθέτει επιπλέον εργασία στην ήδη υπάρχουσα αυξημένη γραφειοκρατία.
Η καταγραφή των προβλημάτων και οι προτεινόμενες λύσεις κατατέθηκαν στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρξει η παραμικρή βελτίωση.

  1. Εργονομία – Συμμόρφωση χρήσης
Η απουσία σύνδεσης με τις εφαρμογές διαχείρισης Φαρμακείων, μας απασχολεί - κατά την διάρκεια εκτέλεσης μιας συνταγής- με επί πλέον διαδικασία και χρόνο χωρίς να μας προσδίδει κάποιο οργανωτικό όφελος, μετατοπίζοντας μάλιστα την προσοχή μας από την ασφαλή χορήγηση των φαρμάκων σε γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Προτεινόμενη λύση:
Άμεση σύνδεση με τις εφαρμογές διαχείρισης φαρμακείων. Τα όποια βήματα έχουν γίνει προς την κατεύθυνση αυτή, αποτελούν  αποκλειστικές πρωτοβουλίες των εταιρειών που διαχειρίζονται προγράμματα  φαρμακείων.


2.      Όχι άριστα ενημερωμένος κατάλογος
Το φάρμακο είναι αγορανομικά διατιμημένο είδος, απαγορευομένης κάθε μεταβολής της τιμής πώλησής του. Ο Φαρμακοποιός έχει την ευθύνη για την επιλογή του τιμοκαταλόγου διατίμησης, έντυπου ή ηλεκτρονικού. Είναι λοιπόν υποχρεωμένος να ελέγχει τις τιμές που τυπώνει το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και να τις διορθώνει με τον στυλογράφο όποτε απαιτείται. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρωτόκολλο επιθεώρησης Φαρμακείων εξετάζει την ύπαρξη στο φαρμακείο έντυπης ή ηλεκτρονικής διατίμησης φαρμάκων. Δεν μπορεί ο φαρμακοποιός να βασισθεί σε τιμές καταλόγου τον οποίο δεν έχει ο ίδιος επιλέξει.


Προτεινόμενη λύση:
Άμεση σύνδεση με τις εφαρμογές διαχείρισης Φαρμακείων και διατίμηση συνταγών, συγκεντρωτικών καταστάσεων καθώς και έκδοση οικονομικής φύσης παραστατικών με λήψη τιμών αποκλειστικά από την εφαρμογή Φαρμακείου, για τον τιμοκατάλογο της οποίας την ευθύνη έχει ο ίδιος ο φαρμακοποιός.


3.      Αναξιόπιστος κατάλογος φαρμάκων
Περιλαμβάνει όλα τα δυνητικά και όχι τα πραγματικά κυκλοφορούντα φάρμακα, με συνέπεια ο γιατρός να μπορεί να επιλέξει και αυτά που πρακτικά δεν υπάρχουν στο εμπόριο. Ο ασθενής ταλαιπωρείται με επιστροφή στον γιατρό και επανέκδοση συνταγής.

Προτεινόμενη λύση:
Υποχρέωση των φαρμακευτικών εταιρειών να δώσουν τα απαραίτητα στοιχεία στον ΕΟΦ ώστε να δημιουργηθεί ο σωστός κατάλογος των πραγματικά κυκλοφορούντων και υποχρέωσή τους να τον επικαιροποιούν.

4.      Αριθμός συνταγογραφούμενων εμβαλαγίων
Σήμερα το σύστημα επιτρέπει την αναγραφή υπεράριθμου αριθμού εμβαλαγίων σε σχέση με το συνταγογραφηθέν δοσολογικό σχήμα.

Προτεινόμενη λύση:
Να γίνεται αυτόματη διασταύρωση  δοσολογίας-περιεκτικότητας ώστε το σύστημα να μπλοκάρει την αναγραφή περισσότερων εμβαλαγίων.

5.      Αναγραφή χημικά ταυτόσημων ουσιών.
Σήμερα το σύστημα επιτρέπει την αναγραφή στην ίδια συνταγή έως και τριών διαφορετικών εμπορικών ονομασιών οι οποίες είναι χημικά ταυτόσημες
 (πχ. τρείς ομεπραζόλες).

Προτεινόμενη λύση:
Έλεγχος της δραστικής ουσίας ώστε να μπλοκάρεται η αναγραφή.

6.      Συνεχής επανάληψη συνταγογράφησης.
Υπάρχει απουσία ελέγχου πρόσφατων συνταγογραφήσεων σε έναν ασθενή.
Δεν εμποδίζει τον ασθενή να προβαίνει σε συνεχείς επαναλήψεις συνταγογράφησης, αλλάζοντας απλά τον γιατρό, ακόμη και την ίδια ημέρα.

Προτεινόμενη λύση:
Έλεγχος πρόσφατων συνταγογραφήσεων και ενημέρωση του συνταγογράφου.

7.      Αδυναμία παρακολούθησης ιατρικού ιστορικού
Υπάρχει αδυναμία παρακολούθησης του ιατρικού ιστορικού του ασθενούς καθώς και των θεραπευτικών σχημάτων που ακολουθήθηκαν κατά το παρελθόν για το ίδιο ή διαφορετικό ιατρικό πρόβλημα.

Προτεινόμενη λύση:
 Έλεγχος πρόσφατων συνταγογραφήσεων και τήρηση αρχείου ιατρικού ιστορικού.8.      Επίπεδο εξυπηρέτησης ασθενούς-φαρμακοποιού
Παρατηρούνται συχνά άσκοπες μετακινήσεις των ασφαλισμένων μεταξύ φαρμακείου και ιατρείου συνήθως διότι δεν επισυνάπτεται στη συνταγή κάποιο συνοδευτικό έγγραφο.

Προτεινόμενη λύση:
Αναγραφή ενημερωτικών μηνυμάτων στη συνταγή που τυπώνει ο γιατρός
πχ.
-   Χορηγείται  από  το Νοσοκομείο
-   Απαιτείται γνωμάτευση Νοσοκομείου
-   Απαιτείται αντιβιόγραμμα
Απαιτείται βεβαίωση κινολόνης  κλπ.

Είμαστε  βέβαιοι ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα κατά την καθημερινή χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τα οποία θα ήταν πολύ χρήσιμο να υπάρξει εκ μέρους σας γραπτή ενημέρωση μας η υπενθύμιση μας μέσω του FAX (2103459324) ή του e-mail  του ΠΦΣ


Εκ του  ΠΦΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου