Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΠΑΔ: Οδηγίες για e-syntagografisi στο ΤΥΔΚΥ


Αρ. Πρωτ:ΟΙΚ 55/02-06-2011 ΠΡΟΣ:ΠΙΣ, ΠΦΣ
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τη χρήση των εφαρμογών της ηλεκτρονικής καταγραφής παρακλινικών εξετάσεων/ιατρικών πράξεων (http://www.e- diagnosis.gr) και της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων (http://www.e-syntagografisi.gr) από τους ιατρούς του ΤΥΔΚΥ

Αγαπητοί Συνεργάτες,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης του ΤΥΔΚΥ στα συστήματα της ηλεκτρονικής καταγραφής παρακλινικών εξετάσεων/ιατρικών πράξεων (http://www.e-diagnosis.gr ) και συνταγογράφησης φαρμάκων (http://www.e- syntagografisi.gr) και για να μην ακυρωθεί η προσπάθεια των συνταγογράφων ιατρών που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές, παρακαλούμε όπως:

  • Οι μεν ιατροί όταν διαπιστώνουν ότι στο ηλεκτρονικά εκδιδόμενο παραπεμπτικό ή συνταγή για ασφαλισμένο του ΤΥΔΚΥ εμφανίζεται η ένδειξη «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΠΑΔ)» στη θέση που αφορά το ταμείο του ασφαλισμένου, να το διαγράφουν χειρόγραφα, να αναγράφουν δίπλα ΤΥΔΚΥ, να το σφραγίζουν και να το υπογράφουν.
  • Οι δε φαρμακοποιοί, διαγνωστικά κτλ παρακαλούνται να δέχονται τα ως άνω παραπεμπτικά ή συνταγές και να τα υποβάλουν με τον ίδιο τρόπο που υποβάλουν τις χειρόγραφες συνταγές ή παραπεμπτικά στο ΤΥΔΚΥ.
  • Οι υπάρχουσες ηλεκτρονικά εκδιδόμενες συνταγές ή παραπεμπτικά των ασφαλισμένων του ΤΥΔΚΥ που έχουν υποβληθεί στον ΟΠΑΔ από τους φαρμακοποιούς ή τα διαγνωστικά κέντρα, να επιστραφούν στους ανωτέρω και να επανυποβληθούν στο ΤΥΔΚΥ.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας. Προσδοκούμε στη συνέχιση της καλής μας συνεργασίας.
Με εκτίμηση Κυριάκος Σουλιώτης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΠΑΔ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου