Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

ΤΥΔΚΥ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Σας επισυνάπτουμε διευκρινιστικό έγγραφο του ΤΥΔΚΥ σχετικά με τον τρέχοντα τρόπο εκτέλεσης των συνταγών του. Οι διευκρινίσεις αυτές έχουν προσωρινή ισχύ και είναι πιθανόν να ανακληθούν σύντομα, αν τυχόν υπάρξουν νεώτερες οδηγίες.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΥΔΚΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου