Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΓΑ: Σχετικά με την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση στις Μονάδες Υγείας ΕΣΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ           
ΚΛΑΔΟΣ : ΙΑ΄ ΦΑΡ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Αριθ. Πρωτ. 42754 6-9-2011
ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση στις Μονάδες Υγείας ΕΣΥ»
Σας ενημερώνουμε ότι:
α) Οι συνταγές που εκδίδονται ηλεκτρονικά θα πρέπει να φέρουν απαραίτητα τη υπογραφή και σφραγίδα του συνταγογράφου γιατρού καθώς και τησφραγίδα της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο γιατρός (σφραγίδα Νοσοκομείου, Κ.Υ., Α.Ι. κλπ.) όπως απαιτείται και για τις συνταγές που εκδίδονται χειρόγραφα.
β) Συνταγές που εκδίδονται ηλεκτρονικά από γιατρούς χωρίς ειδικότητα και αφορούν χρόνιες παθήσεις καθώς και συνταγές που εκδίδονται ηλεκτρονικά από γιατρούς ειδικότητας μη σχετικής με την πάθηση (αντιγραφή δηλαδή συνταγής, κατόπιν γνωμάτευσης γιατρού ειδικότητας), θα πρέπει στην ένδειξη «ΣΧΟΛΙΑ» της ηλεκτρονικής συνταγής να αναγράφεται από το συνταγογράφο γιατρό υποχρεωτικά το όνομα, η ειδικότητα και ημερομηνία έκδοσης της γνωμάτευσης του γιατρού ειδικότητας που διέγνωσε την πάθηση, βάσει της οποίας εκδίδεται η συνταγή, διαδικασία που ακολουθείται υποχρεωτικά και για την έκδοση χειρόγραφων συνταγών (Π.Δ. 121/2008 & Ν. 3457/2006).
Παρακαλούμε να ενημερωθούν άμεσα οι γιατροί αρμοδιότητάς σας για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου