Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

ΥΠΑΔ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ


ΘΕΜΑ: "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ"

Παρακαλούμε επειδή διαπιστώθηκε να προσκομίζονται κατά διαστήματα συνταγές φαρμάκων ως αποκόμματα για θεώρηση από ελεγκτή ιατρό, στο εξής να προσέρχονται οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι με τα βιβλιάριά τους (σχετ. το υπ' αριθμ.πρωτ.Δ2Γ/ΟΙΚ.17167/22-5-2009 έγγραφο ΟΠΑΔ).
Επισημάνεται ότι οι ελεγκτές ιατροί υποχρεωτικά θα πρέπει να θέτουν την υπογραφή και τη σφραγίδα τους και στο στέλεχος του συνταγολογίου ή του βιβλιαρίου (σχετ. το υπ'αρ.πρωτ.13323/16-3-2003 έγγραφο ΟΠΑΔ).ΠΡΟΣ Κ.Α.Π.Η. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ


ΘΕΜΑ: "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις τροποποιήσεις του κανονισμού παροχών του ΟΠΑΔ (τευχος Β, ΦΕΚ 146/10-2-2011), σύμφωνα με τις οποίες αναγνωρίζονται οι συνταγογραφήσεις των ιατρών συμβεβλημένων φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ιατρών ειδικότητάς σας.

Σημ: Αυτό σημαίνει ότι οι ιατροί του ΚΑΠΗ δεν έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης στον ΟΠΑΔ!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου