Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΓΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ      
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ: ΙΑ΄ ΦΑΡ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Αθήνα 22.2.2011
Αριθ. Πρωτ. 11005


ΠΡΟΣ: Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Πειραιώς 134
11854 ΑΘΗΝΑ
(Με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη σας)

ΚΟΙΝ.: 1. Γενική Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Αθηνά Δρέττα
Σταδίου 29
10110 ΑΘΗΝΑ
2. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
Πλουτάρχου 3
10675 ΑΘΗΝΑ

Σας ενημερώνουμε ότι οι ιδιώτες γιατροί συμβεβλημένοι με τον ΟΓΑ, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
(Σ.Η.Σ.) φαρμάκων του ΟΑΕΕ, συνταγογραφούν ηλεκτρονικά και για τους
ασφαλισμένους του ΟΓΑ με χρήση του Σ.Η.Σ.

Ο αριθμός των γιατρών αυτών ανέρχεται πανελλαδικά σε 2.546 γιατρούς.
Η ένταξη των υπολοίπων 7.500 συμβεβλημένων γιατρών θα γίνει μετά την
εγγραφή τους στο Σ.Η.Σ., η οποία θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 31
Μαρτίου 2011.

Παρακαλούμε τους συμβεβλημένους με τον ΟΓΑ φαρμακοποιούς να εκτελούν
τις συνταγές αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 3892/2010
«Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση συνταγών».

Επισημαίνουμε ότι δεν θα πρέπει να εκτελούνται συνταγές αν το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου αναφέρει άλλο ταμείο από αυτό της συνταγής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ

Συμπληρωματικά σας ενημερώνουμε, ότι οι φαρμακοποιοί οι οποίοι υποβάλλουν μηχανογραφημένες συγκεντρωτικές καταστάσεις συνταγών «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΓΑ», μέσω του προγράμματος διαχείρισης συνταγών του φαρμακείου τους θα εξακολουθούν τη μέχρι τώρα διαδικασία, δηλαδή θα εκδίδεται μία ενιαία κατάσταση «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΓΑ», στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται και οι χειρόγραφα και ηλεκτρονικά εκτελεσθείσες συνταγές, καταχωρημένες με αύξουσα συνεχή αρίθμηση, σύμφωνα με την ημερομηνία εκτέλεσης των συνταγών, όπως γινόταν μέχρι τώρα.
Το ίδιο ισχύει και για τους φαρμακοποιούς που υποβάλλουν χειρόγραφα συμπληρωμένη την συγκεντρωτική κατάσταση «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΓΑ» (λευκό και πράσινο φύλλο).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου