Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΙΚΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΜΒΕΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΟΠΑΔ ΟΑΕΕ

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, απαιτείται πλέον θεώρηση στις συνταγές ασφαλισμένων ΙΚΑ που εκδίδονται από συμβεβλημένους γιατρούς ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ για τις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος: αξία άνω των 150 Ευρώ, ναρκωτικά κλπ. Η θεώρηση γίνεται από τον ελεγκτή ιατρό του ΙΚΑ.

Δείτε ολόκληρη την επιστολή εδώ


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΔ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΑΕΕ
  Φίλοι γιατροί του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ,

  Όπως σας είναι ήδη γνωστό, από τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011, ως συμβεβλημένοι γιατροί του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ, μπορείτε παράλληλα να παρέχετε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα ιδιωτικά σας ιατρεία στο σύνολο των ασφαλισμένων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

  Όσοι επιλέξετε να μην προσφέρετε τις υπηρεσίες σας προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μπορείτε να το πράξετε ελεύθερα. Σας παρακαλούμε όμως να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση admika@ika.gr, την απόφασή σας για την μη παροχή των υπηρεσιών σας προς τους ασφαλισμένους του Ιδρύματος.
  Η απόφασή σας θα γίνει αποδεκτή και θα εξαιρεθείτε από τους γραπτούς καταλόγους και από την ενημέρωση που παρέχουμε προς τους ασφαλισμένους του Ιδρύματος μέσω του 184.

  Με κοινή τους εγκύκλιο, ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέας Λοβέρδος και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιος Κουτρουμάνης, έχουν καθορίσει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο αποζημίωσης των γιατρών του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ, για την προσφορά των υπηρεσιών τους προς τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

  Με ΚΥΑ των ως άνω Υπουργών, η οποία θα εκδοθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ψηφισθέντος σχετικού νόμου, θα διασφαλισθούν τα οριζόμενα στην κοινή τους εγκύκλιο, με τις αναγκαίες νομικές δεσμεύσεις.

  Ωστόσο, για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωσή σας και προκειμένου απρόσκοπτα να πραγματοποιείτε το έργο της παροχής των υπηρεσιών σας, η Διοίκηση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ σας κάνει γνωστά τα παρακάτω:

 1. Οι ασφαλισμένοι του Ιδρύματος για παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μπορούν να απευθύνονται:

  • Στις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με ραντεβού είτε τηλεφωνώντας στο 184 (7.00-19.00) είτε με φυσική παρουσία στην τοπική γραμματεία τηλεφωνικού ραντεβού της Μονάδας.
  • Σε συμβεβλημένους γιατρούς του ΟΠΑΔ ή του ΟΑΕΕ, των οποίων τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί στις υπηρεσίες υγείας του Ιδρύματος και παρέχονται από τα ΚΕΠ και τηλεφωνικά από το 184.

 2. Οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΑΞΥ από 15/2/2011 για παροχές υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας επισκέπτονται τους γιατρούς του Ιδρύματος στις Μονάδες Υγείας ή τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ επιδεικνύοντας μόνο το βιβλιάριο υγείας τους.
 3. Οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ όλων των ειδικοτήτων, θα χρησιμοποιούν τα ατομικά τους έντυπα αναγραφής φαρμάκων.

  Στα έντυπα αυτά θα αναγράφονται : τα στοιχεία του ασφαλισμένου (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση , Τηλέφωνο ), ο ΑΜΚΑ Ιατρού και ασθενούς, η ημερομηνία και η ώρα εξέτασης, το διακριτικό «ιατρός συμβεβλημένος με τον ΟΠΑΔ» ή « ιατρός συμβεβλημένος με τον ΟΑΕΕ», καθώς και ο ειδικός τους αριθμός στον ΟΑΕΕ . Επίσης θα αναγράφεται η διάγνωση, η χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή και η αντίστοιχη συμμετοχή και θα τίθεται υπογραφή και σφραγίδα του γιατρού. Ανάλογη συμπλήρωση θα γίνεται και στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου.

  Η συνταγογράφηση θα γίνεται σύμφωνα με τις οριζόμενες από τα Προεδρικά Διατάγματα διατάξεις (πχ. αναγραφή φαρμάκων σχετικής με την ειδικότητα του γιατρού, για τις εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ενδείξεις, αναγραφή μέχρι τριών διαφορετικών φαρμάκων και σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα για κάλυψη αγωγής έως ενός ( 1 ) μηνός, θεώρηση στις περιπτώσεις που προβλέπει η νομοθεσία, χορήγηση φαρμάκων από τα φαρμακεία του Ιδρύματος κ.α).

  Τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος που δεν συνταγογραφούνται (παρέχονται σε είδος) για τα οποία οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους γιατρούς των μονάδων υγείας του Ιδρύματος είναι τα ακόλουθα:

  • Διφθερίτιδας, τετάνου, ακυτταρικό, κοκκύτη και πολυομελίτιδας (τετραδύναμα)
  • Διφθερίτιδας, τετάνου, ακυτταρικό, κοκκύτη, πολυομελίτιδας και αιμόφιλου ινφλουέντζας τύπου Β (πενταδύναμα)
  • Αιμόφιλου ινφλουέντζας τύπου Β
  • Τετάνου
  • Ηπατίτιδας Α και Β
  • Ιλαράς, ερυθράς, παρωτίτιδας (τριδύναμο)
  • Φυματίωσης
  • HPV (κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων)
  • 23δύναμο πνευμονιόκοκκου (PPV)
  • Δερμοαντίδραση mantoux

 4. Οι ασφαλισμένοι δεν καταβάλουν κανενός είδους αμοιβή στους συμβεβλημένους γιατρούς του ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ. Το κόστος της επίσκεψης αυτής θα καταβληθεί από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης μετά τη δημοσίευση του σχετικού νόμου η οποία θα έχει αναδρομική ισχύ από 7/2/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ/γμα 127/2005.

  Για την επιβεβαίωση της εξέτασης με την επίσκεψη στο ιδιωτικό τους ιατρείο, οι γιατροί και πάλι στα προσωπικά λευκά τους συνταγολόγια αναγράφουν τον ΑΜΚΑ και τα στοιχεία του ασφαλισμένου καθώς και την ημέρα και ώρα επίσκεψης, τα οποία επιβεβαιώνει ενυπόγραφα ο ασφαλισμένος. Το σύνολο αυτών των φύλλων από τα προσωπικά τους συνταγολόγια υποβάλλεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να καταβάλει τις αποζημιώσεις, που αντιστοιχούν σε κάθε γιατρό. Η υποβολή αυτών των φύλλων από τους γιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ (προσωπικά συνταγολόγια) μαζί με συγκεντρωτικές καταστάσεις, γίνεται στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ στο τέλος κάθε μήνα.
 5. Οι γιατροί του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ που έχουν παράλληλα σύμβαση με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ μπορούν να συνταγογραφούν για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως γιατροί των φορέων αυτών μόνο στα ιδιωτικά τους ιατρεία και όχι κατά τη διάρκεια ωραρίου τους στο Ίδρυμα, όπου λειτουργούν ως γιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χρησιμοποιώντας τα έντυπα αυτού. Το πλήθος των επισκέψεων – συνταγογραφήσεων στα ιδιωτικά τους ιατρεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα (50) για κάθε μήνα. Ο τρόπος αποζημίωσης αυτών των επισκέψεων, είναι ακριβώς ο ίδιος με αυτόν που ακολουθείται από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΟΑΕΕ και του ΟΠΑΔ.
 6. Οι παρακλινικές εξετάσεις, θεραπείες, ιατρικές πράξεις, που αναγράφονται από τους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ γιατρούς εγκρίνονται στη συνέχεια από τους ελεγκτές του Ιδρύματος, οι οποίοι ακολουθούν τις ισχύουσες στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ οδηγίες. Οι εξετάσεις εκτελούνται στα εργαστήρια των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή στα συμβεβλημένα με το Ίδρυμα εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα. Για κάθε παρακλινική εξέταση θα αναγράφεται από τους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ γιατρούς ξεχωριστό παραπεμπτικό στο ατομικό τους έντυπο.
 7. Από 1η Μαρτίου 2011 επανέρχεται σε ισχύ το πλαφόν των εργαστηριακών εξετάσεων για τα συμβεβλημένα με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαγνωστικά κέντρα.
 8. Για τις άδειες ανικανότητας οι ασφαλισμένοι θα απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους γιατρούς των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
 9. Για τη χορήγηση πρόσθετων ειδών (γυαλιά οράσεως, αμαξίδια κ.λ.π.) καθώς και για αναλώσιμα υλικά (σάκοι κολοστομίας κ.λ.π.) οι ασφαλισμένοι θα απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους γιατρούς των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
 10. Οι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης - Ασθένειας θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι να διατεθούν στους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ γιατρούς έντυπα επίσκεψης ευρωπαίου ασφαλισμένου και να καθορισθεί η διαδικασία επιστροφής τους στις υπηρεσίες του Ιδρύματος, για την ανάληψη της δαπάνης από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό φορέα. Το ίδιο ισχύει και για τους συνταξιούχους και μέλη οικογενείας τους που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι ασφαλισμένοι φορέα κράτους μέλους της Ε.Κ, καθώς επίσης και για μέλη οικογενείας ασφαλισμένου κράτους μέλους της Ε.Κ τα οποία διαμένουν μόνιμα στη χώρα μας.
 11. Αμέσως, μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ η οποία θα ενσωματώνει στις διατάξεις της το σύνολο των ως άνω δεσμεύσεων, θα σας σταλεί σχετική επιστολή που θα καθορίζει όλες τις διαδικαστικές λεπτομέρειες , πιστοποίηση και αποζημίωση των ιατρικών επισκέψεων που θα έχουν πραγματοποιηθεί από 7 Φεβρουαρίου 2011.


  Φίλοι γιατροί του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ,

  Η δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) με την ενοποίηση των κλάδων υγείας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ δίνει για πρώτη φορά, τη δυνατότητα οικοδόμησης ενός δημόσιου συστήματος παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, από έναν και μόνο φορέα.

  Η μεταρρυθμιστική αυτή τομή για να ολοκληρωθεί, προϋποθέτει τη συνεργασία του ΕΟΠΥΥ με το σύνολο των γιατρών όλων των ειδικοτήτων.

  Στη φάση αυτή, η συνεργασία των γιατρών του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα αυτού του σημαντικού εγχειρήματος.

  Με την ελπίδα και τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία μας θα είναι απρόσκοπτη και δημιουργική, σας ευχαριστούμε και καλωσορίζουμε την προσφορά των υπηρεσιών σας στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

  Προσδοκούμε στη δική σας δημιουργική συμβολή και πρωτίστως στην ενάρετη και με βάση τον όρκο του Ιπποκράτη, ενσυνείδητη συμπαράταξη σας, για την προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, σήμερα στα 5.000.000 άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και αύριο στα 10.000.000 ασφαλισμένων στον ΕΟΠΥΥ.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ   

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ       

2 σχόλια:

 1. ΣΤΟ ΝΟΜΟ "ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ" ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΠΑΡ. 4 ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ. ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ Ο ΝΟΜΟΣ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΜΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Διονύση, μπορεί και να είναι έτσι, αλλά σε αυτό το απαράδεκτο κράτος που ζούμε, το ρισκάρεις;
  Κανονικά θα έπρεπε να αναβληθεί το μέτρο της συνταγογράφησης από ιδιώτες μέχρι να πάρουν οι ασφαλισμένοι ατομικά βιβλιάρια, μια και το ΙΚΑ τώρα λειτουργεί κανονικά και δεν υπάρχει λόγος ανεξέλγκτα γιατροί να γράφουν σε άσπρα χαρτιά που τα βαφτίζουν συνταγές, όμως δεν έγινε.
  Η άποψη μου είναι "φύλαγε τα ρούχα σου για να'χει τα μισά..."

  ΑπάντησηΔιαγραφή