Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

Eπιστολή Κ.Λουράντου-Γ.Δαγρέ προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού


    ΠΡΟΣ:
1)      ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δ/ση: Κότσικα 1α, 104.34, Αθήνα
Τηλ/fax: 2108809132
2)      ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Δ/ση: Νεοφύτου Βάμβα 6, 106.74, Αθήνα
Τηλ: 2107233221/216
Fax: 2107233217
3)      ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
Δ/ση: Βασιλίσσης Σοφίας 2, 106 74 Αθήνα,
Τηλ: 2107272100fax: 2107244620
4)      Επίτροπος Ε.Ε. επί θεμάτων Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κα.  Viviane Reding
Δ/ση: EUROPEAN COMMISSION
B-1049 BRUSSELS
DG Justice5)      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ση: Λ. Μεσογείων 56, 115.27, Αθήνα
Τηλ.: 2107458000
6)      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Δ/ση: Αριστοτέλους 17, Αθήνα
Τηλ: 2105232821/2, 2105249011
fax: 2105239269
7)      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Δ/ση: Μεσογείων 96, Αθήνα 
Τηλ: 2107711019210 7751303      
8)      ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ση: Μιλλέρου 1, Αθήνα
Τηλ: 2105220954-5, fax: 2105220721
9)      ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Δ/ση: Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου, Αθήνα
     Τηλ: 2103410372, fax:2103459324
10)   ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΜΜΕ
Δ/ση: Ακαδημίας 20, Αθήνα
Τηλ: 2103632601, fax: 2103632608
                                                                                                                                  ΑΠΟ:                                                                                                    Λουράντος Κων/νος – Φαρμακοποιός
     Δ /ση: Ομήρου 6, Ν. Σμύρνη, Αθήνα
      Τηλ: 2109341128 – 6932222100

        Δαγρές Γιάννης - Φαρμακοποιός
                                                                                        Δ/ση: Ιπποκράτους 143, Κέντρο,  Αθήνα
      Τηλ: 2103636236 – 6973306567ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΙΤΟΥΣΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ε.Α.)

            Με μεγάλη έκπληξη ενημερώθηκα ότι την Πέμπτη 26-4-2012 κλιμάκιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ε.Α.) επιχείρησε να πραγματοποιήσει αιφνιδιαστικό έλεγχο στα Γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας (ΦΣΑΧ-ΝΠΔΔ).
            Ο λόγος της ενέργειας αυτής, όπως καταγράφηκε στην Ημερήσιο Τύπο (εφημερίδες: «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», «ΕΞΠΡΕΣΣ») ήταν ότι ο συγκεκριμένος σύλλογος προέβη σε σύσταση-προτροπή προς τα μέλη του να μη διαθέτουν φόρμουλες 1ης βρεφικής ηλικίας συγκεκριμένων εταιρειών, κάτι που προφανώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε, σύμφωνα με τη άποψή της, ότι δεν έπρεπε να γίνει.

·                    Με την ιδιότητά μου ως έλληνας πολίτης που απολαμβάνω πλήρως και απεριόριστα Τα Θεμελιώδη Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη όπως περιγράφονται και απορρέουν από το Σύνταγμα της Ελλάδος (αναθεώρ. 27 Μαΐου 2008) και την Χάρτα των θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (2000/C 364/01),
·                    Με την ιδιότητά μου ως πιστοποιημένος φαρμακοποιός κάτοχος άδειας εξάσκησης επαγγέλματος και λειτουργίας Φαρμακείου,
·                    Με την ιδιότητά μου ως εκλεγμένος εκπρόσωπος (συνδικαλιστής) της Διοίκησης του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ-ΝΠΔΔ),
·                    Με την ιδιότητά μου ως καταναλωτής,

Ιδιότητες που όλες μου προσδίδουν ισχυρό έννομο συμφέρον να με αφορά προσωπικά η συγκεκριμένη υπόθεση: 
Αιτούμαι επώνυμες, ενυπόγραφες, αναλυτικές και τεκμηριωμένες απαντήσεις-εξηγήσεις από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, και τη διοίκηση αυτής, (Ανεξάρτητη Αρχή, Έδρα: Κότσικα 1α, Αθήνα) στα κάτωθι:


1.  Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με ανυπόγραφο Δελτίο Τύπου που δημοσίευσε στις 7-11-2011 και επικαλείτο την υπ΄αριθμ. 12/VI/2011 Γνωμοδότηση της ιδίας, αφού έλαβε υπ΄ όψη την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (Γ.Δ.Α.) (οργανικής μονάδας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, άρθρο 1, π.δ. 31/2006, ΦΕΚ 29), τασσόταν υπέρ της άρσης της αποκλειστικής διάθεσης των συγκεκριμένων σκευασμάτων υγείας από τα Φαρμακεία.

Πλην όμως, οι Γνωμοδοτήσεις της Ε.Α. κατόπιν εισηγήσεων της Γ.Δ.Α. κανονικά θα πρέπει πριν εκδοθούν να λάβουν υπ΄ όψη και να αξιολογήσουν προηγουμένως τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων μερών,
όπως π.χ. ενημερωθήκαμε από τον Ημερήσιο Τύπο (ΗΜΕΡΗΣΙΑ on-linehttp://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12477&subid=2&pubid=402802&tag=8488) ότι συνέβη με εισήγηση της Γ.Δ.Α. σε άλλη υπόθεση (διαπίστωση παραβατικής συμπεριφοράς στρέβλωσης ανταγωνισμού από την εταιρεία NESTLE στον στιγμιαίο καφέ), στην οποία, σύμφωνα με τη δημοσίευμα:
«...Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει, αφού προηγουμένως λάβει υπόψη και αξιολογήσει τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων μερών.».

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο. 1: Στην περίπτωση που η πληροφορία του συγκεκριμένου δημοσιεύματος είναι ακριβής, και προβάλοντάς τη στο επίμαχο θέμα της μεθόδου διαχείρισης της υπόθεσης, από τη μεριά της Ε.Α. επί της εισήγησης της Γ.Δ.Α., των φορμουλών 1ης βρεφικής ηλικίας,
η Ε.Α. πριν γνωμοδοτήσει επί της εισήγησης της Γ.Δ.Α. για τις φόρμουλες 1ης βρεφικής ηλικίας και εκδόσει κατόπιν και το επίμαχο Δελτίο Τύπου φέρθηκε αναλόγως και ισότιμα και στα άμεσα εμπλεκόμενα μέρη «Φαρμακεία»,
δηλαδή απέστειλε, ως όφειλε, επίσημη πρόσκληση στο Ανώτατο (Δευτεροβάθμιο) Όργανο Εκπροσώπησης των ελλήνων Φαρμακοποιών κάτοχων άδειας λειτουργίας Φαρμακείου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος» (Π.Φ.Σ.-Ν.Π.Δ.Δ.),
ή/και στους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους όπως π.χ. ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (Φ.Σ.Α.-Ν.Π.Δ.Δ.) του οποίου αποτελώ μέλος και ταυτόχρονα εκλεγμένος εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου,
ώστε να τοποθετηθούν οι φαρμακοποιοί, να ληφθούν υπ΄ όψη και να αξιολογηθούν οι απόψεις τους,
ή όχι;
Αν η Ε.Α. απέστειλε τέτοια πρόσκληση προς τον Π.Φ.Σ.-Ν.Π.Δ.Δ. ή σε κάποιον Φαρμακευτικό Σύλλογο παρακαλώ όπως μου προσκομίσετε ακριβές αντίγραφο της πρόσκλησης αυτής στη διεύθυνση αλληλογραφίας μου που επισυνάπτεται στην αρχή του παρόντος.
Αν όχι παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για ποιον λόγο η Ε.Α. προέβη στην κατ΄ εξαίρεση αμέλεια αυτή σε βάρος ειδικά και συγκεκριμένα των ελληνικών Φαρμακείων και της νόμιμης εκπροσώπησής τους, στο συγκεκριμένο εξαιρετικά κρίσιμο διαχειριστικό ζήτημα της υπόθεσης.

2.      Στο επίμαχο Δελτίο Τύπου της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ε.Α.), «αναφορικά με τη διάθεση των παρασκευασμάτων γάλακτος πρώτης βρεφικής ηλικίας (0-6 μηνών) μόνο από τα Φαρμακεία και για όσα προϊόντα δεν χρήζουν ιατρικής συνταγής», αναφέρεται:
«Η εν λόγω ρύθμιση, με την οποία προβλέπεται η αποκλειστική διάθεση από τα Φαρμακεία αδιακρίτως των εν λόγω παρασκευασμάτων, συνιστά εμπόδιο στη λειτουργία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού που δεν δικαιολογείται από λόγο υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος».

Πλην όμως, ο ορισμός της έννοιας «Υπέρτερο Δημόσιο Συμφέρον» που επικαλείται η Επιτροπή αποτελεί Θεμελιώδης έννοια Δικαίου, νομικό ορισμό δηλαδή, και μάλιστα ύψιστης σημασίας.
Το τι ακριβώς ορίζεται ως «Υπέρτατο Δημόσιο Συμφέρον» και τι όχι, κατά την αντίληψή μου, αποτελεί αρμοδιότητα, μέσω της Νομοθετικής Εξουσίας και των Διεθνών Συμβάσεων, να το κρίνουν οι Φορείς της Δικαιοσύνης (Δικαστήρια),
και όχι κάποια αναρμόδια επί του θέματος Επιτροπή επί θεμάτων εμπορίου, όπως η δική σας, που επιλαμβάνεται απλά και μόνον επί ενός υποσυνόλου (ανταγωνισμός στην εμπορική αγορά) του Πάνθεου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων μίας ευνομούμενης κοινωνίας.
Ως Όργανο αποτελείτε απλώς και μόνον μία από τις Επιτροπές για θέματα αγοράς, και όχι κάποιο υπερδικαστικό-υπερνομοθετικό υποκαθιστών ή κρίνων τη Δικαστική Εξουσία θεσμό, εκτός αν εσείς οι ίδιοι νιώθετε για τους εαυτούς σας ότι είστε κάτι άλλο.

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 2: Ποιοι ακριβώς νομίζετε ότι είστε εσείς και από που λοιπόν αντλείτε το δικαίωμα, την εξουσιοδότηση και τη νομιμοποίησή σας να συντάσσετε κρίσεις και να γνωμοδοτείτε αυτοβούλως εσείς ως εμπορική Επιτροπή περί του τι είναι «Υπέρτερο Δημόσιο Συμφέρον» και τι όχι,
λειτουργώντας ως αυτόκλητοι υποκαταστάτες στο θέμα αυτό των Αρμόδιων Θεσμών της Δικαιοσύνης, του Συντάγματος της Ελλάδος και των Διεθνών Συμβάσεων όπως η Συνθήκη για την Ίδρυση της ευρωπαϊκής Κοινότητας;
Εκτός εαν έχετε επίσημη και κοινά αναγνωρισμένη Γνωμοδότηση έτερου Ανώτερου και Αρμοδιότερου από εσάς Θεσμού (π.χ. Νομολογία αρμόδιου Δικαστηρίου) επί του θέματος του τι ακριβώς αποτελεί και τι όχι «Υπέρτερο Δημόσιο Συμφέρον» στο θέμα των φορμουλών 1ης βρεφικής ηλικίας.
Σε περίπτωση όμως που έχετε στην κατοχή σας τέτοιου είδους Γνωμοδότηση περί του τι είναι «Υπέρτερο Δημόσιο Συμφέρον», στο επίμαχο θέμα, από Ανώτερο και Αρμοδιότερο από εσάς Φορέα παρακαλώ όπως μου προσκομίσετε ακριβές αντίγραφο αυτής στην ίδια διεύθυνηση αλληλογραφίας.

Επί του θέματος λοιπόν αυτού σας θέτω με τη σειρά μου υπ΄ όψη τα εξής:

Α) Σύμφωνα με την C-391/92 Απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (29-6-1995), το εν λόγω Ανώτατο Δικαστήριο είχε κάνει δεκτή την αποκλειστική χορήγηση των φορμουλών 1ης βρεφικής ηλικίας αποκλειστικά από τα Φαρμακεία, λαμβάνοντας υπ΄ όψη από την αιτιολόγηση της Ελληνικής Κυβέρνησης, μεταξύ άλλων, και το ότι:«...το μέτρο είναι αναγκαίο και κατάλληλο για την προστασία της υγείας και της ζωής των βρεφών κατά τους πέντε πρώτους κρίσιμους μήνες της ζωής τους».

Β) Από Επιστολή του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.-Ν.Π.Δ.Δ.) με ημερομηνία 6-12-2011 που επικαλείτο έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) με Αρ. Πρωτοκ. 48975/6-7-2011, αποκλειστικά αρμόδιου Φορέα για τον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας στην Παρασκευή και διάθεση των εν λόγω παρασκευασμάτων υγείας που προορίζονται για βρέφη,
αναφερόνταν ότι οι φόρμουλες 1ης βρεφικής ηλικίας χρήζουν ειδικής μεταχείρισης στη διάθεση λόγω της φύσης τους ως φαρμακευτικές ουσίες (υποκατάστατα μητρικού θηλασμού), η ειδική μεταχείριση των οποίων δηλαδή αποτελεί λόγο «Υπέρτερου Δημόσιου Συμφέροντος».
            Γ) Συμπληρωματικά και ενισχυτικά των παραπάνω, υπάρχει άφθονη επίσημη τεκμηρίωση σε Διεθνείς Μελέτες και Κανόνες Φορέων αρμόδιων με το θέμα όπως π.χ. ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), καθώς και βιβλιογραφία και επισημάνσεις επιστημόνων υγείας, ότι οι φόρμουλες 1ης βρεφικής ηλικίας αποτελούν σκευάσματα που χρήζουν ειδικής μεταχείρισης σε όλα τα στάδια παρασκευής και χρήσης τους.
Οι παραπάνω υπενθυμίσεις καθιστούν δυνητικώς το λιγότερο αμφίβολο και ατεκμηρίωτο το δικό σας σκεπτικό ως Επιτροπή επί εμπορικών θεμάτων, σύμφωνα με το οποίο, κατά τους ισχυρισμούς σας, η αποκλειστική διάθεση αυτών των σκευασμάτων από τα φαρμακεία όπως ίσχυε μέχρι σήμερα αποτελεί «περιορισμό μη πρόσφορο και αναγκαίο» για την ορθολογική διάθεσή τους.
   
            Πλην όμως εσείς ως Επιτροπή άσχετη (μη-σχετική) με τα θέματα Υγείας και αναρμόδια για αυτά, ενός Υπουργείου άσχετου επίσης (μη-σχετικού) με τα θέματα Υγείας, μάθαμε από την Υπ. Απόφ. 236/30-12-2011 ότι δεν κάνατε δεκτή την τοποθέτηση του Ε.Ο.Φ. για το θέμα (παρατήρηση Νο. 15 της Υπ. Απόφ.), ούτε προφανώς λάβατε υπ΄ όψη το σκεπτικό της Ελληνικής Κυβέρνησης όπως έγινε δεκτό από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ή τις επισημάνσεις περί της ειδικής φύσης των σκευασμάτων αυτών.

            ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 3: Η αξιολόγηση του τι ακριβώς είναι οι φόρμουλες 1ης βρεφ. ηλικίας και με ποιους όρους πρέπει η Πολιτεία να τις μεταχειρίζεται και να τις ελέγχει αποτελεί προφανώς αρμοδιότητα που εκφεύγει του πεδίου ευθύνης σας.
            Αν εσείς ως Επιτροπή έχετε διαφορετική άποψη επί του θέματος, βάσει ποιας επιστημονικής ή νομοθετικής/νομολογιακής τεκμηρίωσης αμφισβητείτε την παραπάνω Αρχή,
            βάσει ποιου σκεπτικού θεωρείτε εαυτούς επιστημονικώς κατάλληλους, νομοθετικώς συν-αρμόδιους, και επιστημονικώς ισότιμους με τον Ε.Ο.Φ. επί του συγκεκριμένου θέματος ώστε να νιώθετε ικανοί και εξουσιοδοτημένοι να «μην κάνετε δεκτές» τοποθετήσεις του εν λόγω Οργανισμού σε θέματος δικής του αρμοδιότητας, λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο ως αυτόκλητος υποκαταστάτης του Ε.Ο.Φ.,
            και πιο συγκεκριμένα, ποια ακριβώς είναι τα ονοματεπώνυμα και οι ιδιότητες των εμπνευστών και των συντακτών της υπ. Αριθμ. 12/VI/2011 γνωμοδότησης της Επιτροπής σας και του Δελτίου Τύπου που δημοσιοποιήθηκε με βάση αυτή;
            Αν παρόλ΄ αυτά υπάρχει η ανάλογη τεκμηρίωση επί του θέματος από αρμόδια/ες (όχι τη δική σας) Αρχή/ες, την οποία συμβουλευτήκατε και μπορείτε να επικαλεστείτε και σας καθιστά έγκυρους και αξιόπιστους να αμφισβητείτε τον Ε.Ο.Φ. και να έχετε το δικό σας ιδιαίτερο σκεπτικό και τοποθέτηση επί του θέματος των φορμουλών 1ης βρεφικής ηλικίας όπως αποτυπώνεται στο επίμαχο Δελτίο Τύπου σας, παρακαλώ όπως μου αποστείλετε ακριβές αντίγραφο αυτής στη διεύθυνση αλληλογραφίας που επισυνάπτεται στην αρχή του παρόντος,
μαζί φυσικά με τα ονοματεπώνυμα, την επιστημονική κατάρτιση και τις ιδιότητες των εμπνευστών και συντακτών τόσο της σχετικής Γνωμοδότησης της Επιτροπής σας όσο και του Δελτίου Τύπου.

3.        Στο επίμαχο Δελτίο Τύπου σας αναφέρετε, αναφορικά με την αποκλειστική διάθεση των φορμουλών 1ηςβρεφικής ηλικίας από τα Φαρμακεία, ότι: «...η διανομή των εν λόγω προϊόντων καθίσταται λιγότερο αποδοτική και οι καταναλωτές επιλογών και πλεονεκτημάτων που ενδεχομένως θα προέκυπταν από τον συνδυασμό διανομή – τιμή».
Πλην όμως, και μόνο η περιγραφή από εσάς τους ιδίους ως ενδεχόμενου των ωφελημάτων  (και όχι του βέβαιου),
και η βασισμένη παρόλ΄ αυτά σε αυτό το ενδεχόμενο πρότασή σας για μία βέβαιη αλλαγή (τρόπος διάθεση),
προκαλεί την εύλογη αμφιβολία αν τοποθετείστε ως γνώστης του θέματος βάσει ορθολογικών συμπερασμάτων με επαληθεύσιμη έκβαση, ή απλώς προτάσσετε μία ευχή που πηγάζει από κάποια/ες δοξασία/ες-"θεωρία/ες" σας που εσείς προσωπικά σαν άτομα ασπάζεστε για τους εαυτούς σας, κάτι που φυσικά δεν υποχρεώνει και κανέναν άλλο να υιοθετεί.

Επειδή εικάζω ότι μάλλον θα αναφερόσαστε στο θέμα του ανταγωνισμού στην τιμή προς όφελος του καταναλωτή, θα ήθελα να εξηγήσετε εαν λάβατε υπ΄ όψη σας στα ενδεχόμενα από τις «θεωρίες» σας τα εξής δεδομένα:

Α) Οι φόρμουλες 1ης βρεφικής ηλικίας, σύμφωνα με την Αγορανομική Διάταξη 7/2009 (ΦΕΚ 1388/΄Β/13-7-2009), άρθρο 3, χορηγούνταν με Ανώτατα Μεικτά Ποσοστά Κέρδους, στο ύψος του 15% (στη λιανική τιμή), ενιαία και δεσμευτικά, πρόβλεψη που καταργήθηκε με την Α.Δ. 3/2011 (ΦΕΚ 1502/΄Β/22-6-2011, άρθρο 2, παρ. 1, εδάφ. Α.

ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο: Έχετε προβεί ή όχι σε ελέγχους προς τα τρίτα κανάλια λιανικής διανομής πέραν των Φαρμακείων αν προβαίνουν στην παράνομη πρακτική του dumbing τιμών, νοθεύοντας έτσι τον υγιή  ανταγωνισμό τον οποίο, κατά τα άλλα, εσείς κόπτεσθε δημοσίως ότι περιφρουρείτε;

Β)  Πέραν της παραπάνω αστοχίας, προκύπτει και άλλο ένα ζήτημα εξίσου σοβαρό για τον πολίτη αλλά και τους φαρμακοποιούς.    
Αν αφαιρεθεί το αγορανομικώς καθοριζόμενο ποσοστό κέρδους των Φαρμακείων από τις φόρμουλες 1ηςβρεφικής ηλικίας, ή το νέο ελεύθερα διατιμούμενο, αυτό αφήνει προφανώς ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 75% της τιμής (100% - μεικτό ποσοστό Φαρμακείων 15% - 10% ΦΠΑ (το 13% στην τελική τιμή) που αφορά κατά κύριο λόγο τους παραγωγούς εταιρείες, οι οποίες κατά κανόνα είναι μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι εμπορίας και εκμετάλλευσης (π.χ. NESTLEMILUPADANONEPFIZER κλπ.).
Επομένως σε πιθανό υγιή ανταγωνισμό μεταξύ εκείνων εδράζονται οπωσδήποτε υπαρκτά (τη στιγμή που δεν προβλεπόταν ποτέ αγορανομικός καθορισμός τιμής ή ποσοστών κέρδους) και πολύ ευρύτερα και πολλαπλάσια σε αξία ωφελήματα (λόγω της μερίδας του Λέοντος που απολαμβάνουν στο σύνολο της τιμής) για τον γονιό, αναφορικά με την τιμή των σηγκεκριμένων σκευασμάτων.

ΕΡΩΤΗΜΑ 5ο: Με τον ίδιο ζήλο λοιπόν που, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελιών, επιχειρείτε ελέγχους για λόγους ανταγωνισμού τιμών μεταξύ των Φαρμακείων και των εκλεγμένων διοικήσεών τους για τις τιμές των σκευασμάτων αυτών,
άραγε δείχνετε τον ίδιο ζήλο και την ίδια επιμονή στον έλεγχο της συγκεκριμένης αγοράς μεταξύ των εταιρειών αποκλειστικής εμπορίας και εκμετάλλευσης των σκευασμάτων αυτών.
Έχετε προβεί ποτέ σε αυτεπάγγελτους ή κάτοπιν καταγγελιών ελέγχους των εταιρειών αυτών για να διαπιστώσετε μην τυχόν προβαίνουν σε τυχόν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης ή σε εναρμονισμένες πρακτικές όπως θεωρητικά έχουν την ευχέρεια να κάνουν αν ήθελαν (τα ποσοστά κέρδους αυτών επίσης δεν είναι αγορανομικώς καθορισμένα),
ή όχι;
Έχετε προβεί σε έρευνα αγοράς για να διαπιστώσετε σε τι εργοστασιακή τιμή εμπορεύονται τα σκευάσματα αυτά οι εν λόγω εταιρείες στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. ή σε κάποιες από αυτές, και να τις συγκρίνετε με τις τιμές που εμπορεύονται στην Ελλάδα,
ή όχι;
Αν έχετε κάνει τα παραπάνω παρακαλώ να μου προσκομίσετε τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών εγγράφως και στη διεύθυνση αλληλογραφίας που επισυνάπτεται στην αρχή του παρόντος,
καθώς θεωρώ ότι η πρακτική που από το Δελτίο Τύπου φαίνεται σε εμένα να ακολουθείτε στο θέμα είναι μονομερής, μεροληπτική, συνεπώς αναξιόπιστη, και έρχεται σε σύγκρουση με το συμφέρον του γονέα και καταναλωτή ως αποπροσανατολιστική και ανεπαρκής.
Αν δεν έχετε προβεί στα παραπάνω παρακαλώ όπως μου εξηγήσετε αναλυτικά, επωνύμως και εγγράφως τους λόγους της αμέλειάς σας αυτής (στον σφαιρικό και ολοκληρωμένο έλεγχο της αγοράς φορμουλών 1ης βρεφικής ηλικίας), η οποία μπορεί να στοιχίζει, αν ισχύει, ίσως εκατομύρια ευρώ σε βάρος της τσέπης του έλληνα πολίτη.

Με άλλα λόγια, παρακαλώ όπως μου παραθέσετε εγγράφως, επωνύμως και αναλυτικά αν προβήκατε σε έλεγχο των εργοστασιακών τιμών των εταιρειών εμπορίας και εκμετάλλευσης των φορμουλών 1ης βρεφικής ηλικίας, μεταξύ τους και συγκριτικά με άλλες χώρες της Ε.Ε.,
για να διαπιστώσετε αν τυχόν σε αυτό το ελεύθερο αγορανομικών ρυθμίσεων τιμών και τεράστιο σε μέγεθος (κοντά στο 70%) σκέλος της συνολικής τιμής των εν λόγω σκευασμάτων εμφανίζονται παραβατικές συμπεριφορές ή στρεβλώσεις σε βάρος του γονέα και του καταναλωτή,
αν εμφανίζονται ή όχι εσκεμμένες συμπεριφορές κερδοσκοπίας μέσω τεχνητής διατήρησης υψηλών εργοστασιακών τιμών από αυτές τις εταιρείες (π.χ. σε βάρος των φαρμακαποθηκών και προς όφελος συγκεκριμένων ομίλων Σούπερ-Μάρκετ, ή για χρόνια ολόκληρα σε βάρος της τελικής τιμής και προς όφελος των εταιρειών εμπορίας και εκμετάλλευσης που νέμονται ποσοστό κοντά στο 70% της τελικής τιμής),
πρωτού στοχοποιήσετε τα Φαρμακεία ως υπεύθυνα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς σας, για τη μη λειτουργία υγιούς αγοράς στα εν λόγω σκευάσματα;

Αν έχετε αμελήσει να πράξετε το παραπάνω παρακαλώ εξήστε με τον ίδιο τρόπο τους λόγους και τις αιτίες της παράλειψής σας αυτής. 
4.       Την Πέμπτη 26-4-2012 κλιμάκιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ε.Α.) επιχείρησε να πραγματοποιήσει αιφνιδιαστικό έλεγχο στα Γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας (ΦΣΑΧ-ΝΠΔΔ).
Ο λόγος της ενέργειας αυτής, όπως καταγράφηκε στην Ημερήσιο Τύπο (εφημερίδες: «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», «ΕΞΠΡΕΣΣ») ήταν ότι ο συγκεκριμένος σύλλογος προέβη σε σύσταση-προτροπή προς τα μέλη του να μη διαθέτουν φόρμουλες 1ης βρεφικής ηλικίας συγκεκριμένων εταιρειών, κάτι που προφανώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε, σύμφωνα με τη άποψή της, ότι δεν έπρεπε να γίνει.

Πέραν των θεμάτων που παρέθεσα παραπάνω, υπάρχουν και τα εξής δεδομένα που εγείρονται από τη συμπεριφορά σας:
Α) Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εκ του καταστατικού τους (Ν. 3601/1928) σκοπός τους είναι περιφρούρηση και η προαγωγή των συμφερόντων των μελών τους, φαρμακοποιών.
Δεν ασκούν κανενός είδους εμπορική δραστηριότητα και, αν δεν απατώμαι αυτό σημαίνει ότι υπό καμία έννοια δεν εντάσσονται στη σφαίρα επιρροής και ελέγχου οιουδήποτε φορέα ελέγχει ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως είναι η δική σας Επιτροπή.
Συνεπώς, οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι ως Ν.Π.Δ.Δ. επιθεωρούνται και ελέγχονται μόνο από το Εποπτεύον Υπουργείο (Υπ. Υγείας) στο οποίο υπάγονται, και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αυτού.
ΕΡΩΤΗΜΑ 6ο: Με ποιο δικαίωμα, με ποια δικαιοδοσία και βάσει ποιας νομοθεσίας προβήκατε σε επίσκεψη ελεγκτικού χαρακτήρα στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αχαΐας ή πιστεύετε ότι έχετε τη δικαίωμα να προβάλλετε ελεγκτική διάθεση και δράση απέναντι σε Φαρμακεία ή/και Φαρμακευτικούς Συλλόγους;

Β) Η όχληση που προκαλέσατε στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αχαΐας οφείλεται, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Τύπο, στη σύσταση-προτροπή του συγκεκριμένου συλλόγου προς τα μέλη του να μη διαθέτουν φόρμουλες 1ης βρεφικής ηλικάς συγκεκριμένων εταιρειών.
Αυτή η σύσταση-προτροπή συζητήθηκε και υιοθετήθηκε σε Γενική Συνέλευση του συγκεκριμένου Φαρμακευτικού Συλλόγου, παρουσία των μελών-φαρμακοποιών του Συλλόγου.
Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι τα Ανώτατα Όργανα λήψης αποφάσεων των φαρμακευτικών Συλλόγων και οι αποφάσεις σε αυτά λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών τα οποία χαίρουν απόλυτης ισοτιμίας στην ψήφιση και λήψη αποφάσεων και στο δικαίωμα έκφρασης γνώμης.
Σύμφωνα με τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006/C -364/01), και συγκεκριμένα στο άρθρο 12 (παρ. 1) αναφέρεται:
«1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στον πολιτικό και στον συνδικαλιστικό τομέα, καθώς και στους τομείς που αναφέρονται στον πολίτη, πράγμα που συνεπάγεται το δικαίωμα κάθε προσώπου να ιδρύει με άλλους συνδικαλιστικές ενώσεις και να προσχωρεί σε αυτές για την υπεράσπιση των συμφερόντων του».
Επιπρόσθετα, στο Σύνταγμα της Ελλάδος (27-6-2008), και συγκεκριμένα στο άρθρο 11 (παρ. 1) αναφέρεται:
«1. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα».
Ενώ στον άρθρο 12 (παρ. 1) αναφέρεται:
«1. Οι Έλληνες έχουν δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία, τηρώντας τους νόμους».
ΕΡΩΤΗΜΑ 7ο: Ποιοι ακριβώς είσθε εσείς η Επιτροπή Ανταγωνισμού, από πού θεωρείτε εαυτούς εξουσιοδοτημένους και από πού νιώθετε ότι αντλείτε νομιμοποίηση να θεωρείτε εαυτούς υπεράνω της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συντάγματος της χώρας,
και να ασκείτε έλεγχο σε λεγόμενα, αποφάσεις και πεπραγμένα σωματείων και συλλόγων;

Γ) Σύμφωνα επίσης με τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006/C– 364/01), και συγκεκριμένα στο άρθρο 11 (παρ. 1) αναφέρεται:
«1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία γνώμης και την ελευθερία λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς την ανάμειξη Δημοσίων Αρχών και αδιακρίτως συνόρων».
Επιπρόσθετα, στο Σύνταγμα της Ελλάδος (27-6-2008), και συγκεκριμένα στο άρθρο 14 (παρ. 1) αναφέρεται:
«1. Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του Τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους Νόμους τους Κράτους».
ΕΡΩΤΗΜΑ 8ο: Ποιοι ακριβώς είσθε εσείς οι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, από πού θεωρείτε εαυτούς εξουσιοδοτημένους και από πού νιώθετε ότι αντλείτε νομιμοποίηση να θεωρείτε εαυτούς υπεράνω της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συντάγματος της χώρας,
και να προβαίνετε σε πράξεις που αμφισβητούν μερικώς ή συνολικά, εμμέσως ή άμεσα, ή καθιστούν εν τέλει δυσχερή την άσκηση του δικαίωματος ελεύθερης έκφρασης των συναδέλφων μου και των συλλογικών οργάνων τους στην Αχαΐα, και κατ΄ επέκταση (εφόσον είμαι συνάδελφός τους) και των δικών μου;

Δ) Σύμφωνα επίσης με τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006/C– 364/01), και συγκεκριμένα στο άρθρο 17 (παρ. 1) αναφέρεται:
«1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να είναι κύριος των νομίμως κτηθέντων αγαθών του, να τα χρησιμοποιεί, να τα διαθέτει και να τα κληροδοτεί. Κανείς δεν μπορεί να στερείται την ιδιοκτησία του».
Επιπρόσθετα, στο Σύνταγμα της Ελλάδος, και συγκεκριμένα στο άρθρο 17, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία προστατεύεται το ίδιο ισχυρά και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.
Τα χρήματα που έχει αποκομίσει ο κάθε φαρμακοποιός, σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, από την εργασία του αποτελούν ιδιοκτησία του, συνεπώς το πώς θα τα χρησιμοποιήσει για την αγορά σκευασμάτων για την εξυπηρέτηση του κοινού αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα και ευθύνη του φαρμακοποιού και δεν έχει την υποχρέωση, ούτε έχει κανείς τρίτος το δικαίωμα, να του υπαγορεύσει ή να τον υποχρεώσει παρά τη θέλησή του,
ασκώντας του έμμεσο ή άμεσο έλεγχο στην ιδιοκτησία του, δηλαδή τι θα σκευάσματα θα αγοράσει για να διαθέσει από το Φαρμακείο του.
ΕΡΩΤΗΜΑ 9ο: Ποιοι ακριβώς είσθε εσείς οι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, από πού θεωρείτε εαυτούς εξουσιοδοτημένους και από πού νιώθετε ότι αντλείτε νομιμοποίηση να θεωρείτε εαυτούς υπεράνω της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συντάγματος της χώρας,
επιχειρώντας να ασκείτε οποιουδήποτε τύπου έλεγχο και να αξιώνετε συν-διαχείριση επί της περιουσίας των φαρμακοποιών και του τρόπου που χρησιμοποιούν αυτή για να ασκούν τα καθήκοντά τους, υπαγορεύοντάς τους έμμεσα ή άμεσα, μερικώς ή συνολικά, τι σκευάσματα αγορασμένα από δικά τους χρήματα πρέπει να έχουν στα Φαρμακεία τους και τι όχι, όταν λαμβάνουν ελεύθερα αποφάσεις επί αυτού είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο;
  
Επί παραδείγματι, εγώ προσωπικά ως φαρμακοποιός αλλά και ως εκλεγμένος εκπρόσωπος στη Διοίκηση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής,
απολαμβάνοντας ως έλληνας πολίτης τα Θεμελιώδη Δικαιώματα μου, που μου αναγνωρίζονται από τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων  της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Σύνταγμα της Ελλάδας,
και ασκώντας τα,
συμφωνώ, επικροτώ, στηρίζω και υιοθετώ το σκεπτικό και την απόφαση των συλλογικών οργάνων των συναδέλφων μου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας, αν και δεν είμαι μέλος του συγκεκριμένου συλλόγου, πάνω στο θέμα της μη διάθεσης φορμουλών 1ης βρεφικής ηλικίας ορισμένων εταιρειών,
αυτό ακριβώς το σκεπτικό συζητώ, διαδίδω και μοιράζομαι με συναδέλφους μου πανελλαδικά θέλοντας να τους πείσω για το ορθόν αυτού,
και γενικά εργάζομαι, προσδοκώ και ευελπιστώ να πείσω και να υιοθετηθεί από όλους τους έλληνες φαρμακοποιούς η μη διάθεση φορμουλών 1ης βρεφικής ηλικίας ορισμένων εταιρειών,
και δεν νιώθω καμία απολύτως υποχρέωση να δώσω εξηγήσεις ούτε σε εσάς ούτε σε κανέναν άλλον για τους λόγους που το πράττω,
καθώς καμία Θεμελιώδης Αρχή δεν με υποχρεώνει, ούτε αναγνωρίζει σε κανέναν το δικαίωμα να με υποχρεώσει, να δώσω εξηγήσεις περί αυτού παρά τη θέλησή μου.
Προς ενίσχυση του παραπάνω, με το παρόν δηλώνω εγγράφως ότι στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Διοκητικού Συμβουλίου του δικού μου Συλλόγου (Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, Φ.Σ.Α. – Ν.Π.Δ.Δ.) του οποίου είμαι εκλεγμένο μέλος,
Θα θέσω θέμα περί της συμπεριφοράς της Επιτροπής Ανταγωνισμού απέναντι στην προσβολή των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μου ως πολίτης και φαρμακοποιός, όπως την κρίνω ότι συμβαίνει,
θα ζητήσω να διερευνηθεί ισχυρά και με όλα τα μέσα που μας παρέχονται από την Πολιτεία, και πέραν όλων των άλλων, αν και κατά πόσο η Επιτροπή Ανταγωνισμού προσβάλλει και επιτίθεται στα Δικαιώματα αυτά,
και σε περίπτωση που υπάρχει ή μπορεί να προκύψει τέτοιο ενδεχόμενο,
θα αξιώσω και θα ζητήσω να αναζητηθούν νομικές ευθύνες εναντίον της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Διοίκησής της (του κάθε μέλους της ξεχωριστά και ατομικά) τόσο σε Εθνικό όσο και σε Διεθνές Επίπεδο,
αποζητώντας δικαίωση και πλήρη αποκατάστασή μου και έστω και δια της επιβολής συμμόρφωση της συμπεριφοράς της Επιτροπής σας στον σεβασμό των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τόσο των δικών μου όσο και των συναδέλφων μου,
ως έχων ισχυρό έννομο συμφέρον καθώς τυγχάνω και εγώ (όπως και οι συνάδελφοί μου από την Αχαΐα) έλληνας πολίτης και φαρμακοποιός κάτοχος άδειας λειτουργίας Φαρμακείου.

Το ίδιο ακριβώς δεσμεύομαι να πράξω δημοσίως και δια βήματος στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μου, αναλύοντας το σκεπτικό μου, σύμφωνα με το οποίο οι φαρμακοποιοί θα πράξουν ορθά εφόσον αποφασίσουν ελεύθερα να πάψουν να διαθέτουν φόρμουλες 1ης βρεφικής ηλικίας ορισμένων εταιρειών, σκεπτικό στην υιοθέτηση του οποίου θα προτρέψω τους συνάδελφούς μου να προβούν ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς ή δεσμεύσεις, ατομικά ή/και συλλογικά,
ασκώντας ελεύθερα και κατά βούληση τα Θεμελιώδη Διακιώματά μου στο συνέρχεσθαι και συστήνειν σωματεία, στην ελευθερία της έκφρασης και στην ελεύθερη χρήση της ιδιοκτησίας μου, που απορρέουν από τις Διεθνείς Συνθήκες και την Εθνική Νομοθεσία και τον Ανώτατο Καταστατικό Χάρτη της χώρας μου.
ΕΡΩΤΗΜΑ 10ο: Εσείς με ποιο δικαίωμα και με ποια ιδιότητα θα επιχειρήσετε (αν τυχόν το αποτολμήσετε) να με εμποδίσετε μερικώς ή συνολικά, άμεσα ή έμμεσα, να προβώ στις παραπάνω ενέργειες μου που απορρέουν από τα Θεμελιώδη Δικαιώματά μου;
Και αν τυχόν αποτολμήσετε να με εμποδίσετε ή να μου ζητήσετε εξηγήσεις περί αυτών των ενεργείων, τι θα εμποδίσει εμένα, συναδέλφους μου συλλογικά και τον Σύλλογό μου, να ζητήσουμε την άσκηση δίωξης σε βάρος σας για παραβίαση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μας,
και να αξιώνουμε από εσάς αποζημιώσεις προς αποκατάστση των τυχόν βλαβών και των τυχόν παραβατικών συμπεριφορών στις οποίες θα έχετε προβεί σε βάρος μας;
Οι λόγοι που προτίθεμαι να προβώ στα παραπάνω είναι:
Α) Η έγνοιά μου, καθώς και των συναδέλφων μου στην Αχαΐα, είναι η υπεράσπιση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μας ως πολίτες και φαρμακοποιοί με τρόπο που δεν εμπλέκεται, δεν θίγει, και δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα κανενός, ειδικά του γονέα-καταναλωτή, εφόσον ποτέ και πουθενά δεν αναφέρθηκε ότι συζητούμε ως φαρμακοποιοί το θέμα των τιμών ή άλλο θέμα που θα μπορούσε έμμεσα ή άμεσα να επηρεάσει αυτές,
Αλλά θα μπορούσε ίσως να μας προστατεύσει και να θίξει έτσι τα κακώς εννοούμενα συμφέροντα επιπλέον καταχρηστικής κερδοσκοπίας και αφανούς επιβολής όρων διάθεσης μέσω κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης μεγάλων εγχώριων και πολυεθνικών επιχειρηματικών συμφερόντων σε βάρος μας  και σε βάρος του γονέα-καταναλωτή, τα οποία όντως μπορούν και έχουν λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο στο παρελθόν, αν κρίνει κανείς από τα πολυάριθμα δημοσιεύματα επί τούτου στον εγχώριο και διεθνή Τύπο.
Β) Η υποκριτική και παραπλανητική, κατ΄ εμέ, ευαισθησία που δείχνετε ως Επιτροπή Ανταγωνισμού στο θέμα του ανταγωνισμού τιμών προς όφελος του γονέα-καταναλωτή των φορμουλών 1ης βρεφικής ηλικίας όπως εξετέθη παραπάνω και που επιγραμματικά περιγράφεται ως:
            i) Συνειδητά επιλεκτική, κατ΄ εμέ, ενασχόληση μόνο με τα Φαρμακεία στο θέμα και παράβλεψη της Επιτροπής σας να εξετάσει το θέμα στο σύνολό του, και ειδικά στο κομμάτι αυτό που αφορά τη μερίδα του λέοντος της τελικής τιμής του προϊόντος που αφορά πάνω από 70% της τιμής που πληρώνει τελικά ο γονέας-καταναλωτής (εργοστασιακές τιμές με τις οποίες εμπορεύονται τα αγαθά αυτά οι ελάχιστες σε αριθμό εγχώριες και πολυεθνικές εταιρείες),
            iii) Συνειδητή επίσης, κατ΄ εμέ, παράβλεψη από την πλευρά σας ως Επιτροπή Ανταγωνισμού να εξετάσετε πιθανές μεθοδευμένες στρεβλώσεις τιμών μέσω εναρμονισμένων πρακτικών που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν οι εταιρείες εμπορίας των σκευασμάτων αυτών,
καθώς αυτές οι εταιρείες επίσης δεν δεσμεύονται από Αγορανομικώς καθορισμένες τιμές ή περιθώρια ποσοστού κέρδους, συνεπώς έχουν εξ΄ ορισμού τόσο τη νομικό περιθώριο όσο και την ελευθερία να χειραγωγήσουν υπογείως τις τιμές αν τυχόν το επιθυμήσουν.
            iv) Συνειδητή, κατ΄ εμέ, παράβλεψη του γεγονότος ότι οι διαμαρτυρίες των φαρμακοποιών για την εμπλοκή σας στο θέμα των φορμουλών 1ης βρεφικής ηλικίας δεν οδήγησε ποτέ σε συζητήσεις περί διαμόρφωσης τιμής των σκευασμάτων αυτών ή κάτι ανάλογο, αλλά μόνο στο γεγονός ότι κατηγορούνται από εσάς ψευδεπίγραφα και αδίκως για κρίματα που ούτως ή άλλως ο Νόμος δεν τους δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσουν, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να διεκδικήσουν το δίκαιό τους στο θέμα χωρίς να εμπλέκονται σε συζήτηση περί τιμών, καθιστώντας τη νομιμοποίηση της οποιασδήποτε παρέμβασή σας ως Επιτροπή στο θέμα άκυρη.
            v) Συνειδητή παράβλεψη από την πλευρά σας να ενεργοποιηθείτε σε ελέγχους επί της εργοστασιακής τιμής των σκευασμάτων αυτών όταν υπάρχουν αναφορές ότι σε άλλες χώρες του εξωτερικού οι τιμές αυτές των εν λόγω σκκευασμάτων πιθανόν να είναι πολύ χαμηλότερες των ελληνικών, κάτι που αν αποκαλυφθεί μετά από έρευνα ότι ισχύει πολύ πιθανό να εγείρει σε πολύ κόσμο σοβαρές  αμφιβολίες για τις προθέσεις και την αξιοπιστία σας,
καθώς και για το κατά πόσο είστε ειλικρινείς όταν κόπτεσθε ότι έγνοιά σας είναι ο υγιής ανταγωνισμός προς όφελος του γονέα-καταναλωτή, ή δεν είστε ειλικρινείς.
            vi) Συνειδητή παράβλεψη από εσάς του γεγονότος ότι οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μη-κερδοσκοπικά σωματεία, και ως εκ τούτου εξ΄ ορισμού δεν ασχολούνται με επιχειρηματικά θέματα ή με θέματα τιμών πέραν του φυσιολογικού ενδιαφέροντος που δείχνουν στη σωστή πολιτική εξορθολογισμού της Φαρμακευτικής Δαπάνης (θέμα άσχετο με τις φόρμουλες 1ης βρεφικής ηλικίας) προς διατήρηση της βιωσιμότητας του Δημόσιου Ασφαλιστικού Συστήματος της χώρας, το οποίο διαχειρίζεται και το 70-80% του τζίρου των Φαρμακείων.
            vii) Συνειδητή επίσης παράβλεψη από εσάς του γεγονότος ότι οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Φαρμακευτικών Συλλόγων είναι συν-αποφάσεις με εθελοντικό χαρακτήρα βασισμένη στην ελεύθερη βύληση, και όχι με δεσμευτική ισχύ (απολείπουν τα θεσμικά εργαλεία που μπορούν να υποχρεώσουν τα μέλη να πειθαρχήσουν εφόσον οι αποφάσεις λαμβάνονται στη βάση της καλής συναδελφικής διάθεσης και της πειθούς με βάση τον ισότιμο διάλογο και όχι στη βάση της θεσμικής επιβολής όπως π.χ. συμβαίνει σε εταιρείες με τους υπαλλήλους τους ή σε Πολιτειακές Δομές της Εκτελεστικής, Δικαστικής ή Νομοθετικής Εξουσίας),
            κάτι που προσφέρει την απεριόριστη δυνατότητα στον οποιονδήποτε φαρμακοποιό να λειτουργήσει διαφορετικά από αυτές τις αποφάσεις, εφόσον κρίνει ο ίδιος, χωρίς καμία συνέπεια για αυτό.
            viii) Ευθεία περιφρόνηση του δικαιώματος των μεμονωμένων φαρμακοποιών και εκλεγμένων μελών της διοίκησης των Φαρμακευτικών Συλλόγων να διακρίνουν κινδύνους για τα Φαρμακεία, τους οποίους έχουν τόσο το Συνταγματικό Δικαίωμα όσο και την ηθική υποχρέωση να μοιραστούν και να συζητήσουν με τους συναδέλφους τους,
            όπως ισχύει στο επίμαχο θέμα, καθώς οι αλλαγές που προέκυψαν μέσω της δικής σας αυθαίρετης εμπλοκής στο θέμα καθιστούν μέρος της ύλης αυτής ζημιογόνο ως απόθεμα για Φαρμακεία, ειδικά όταν το περιθώρια να αξιοποιηθεί αυτό το απόθεμα περιορίζονται στο ελάχιστο χωρίς παράλληλα να μπορεί η φαρμακοποιός να εξασφαλίσει ότι δεν θα χάσει χρήματα από αποθεματοποίηση τέτοιων σκευασμάτων όταν θα έχουν παραμείνει αδιάθετα μέχρι την ημερομηνία λήξης τους,
            δηλαδή κίνδυνος τα Φαρμακεία να απωλέσουν πόρους (κεφάλαια κίνησης και ίδια χρήματα), συνεπώς να υποστούν ευθεία οικονομική ζημία από μέρος των σκευασμάτων αυτών,
            κίνδυνο απέναντι στο οποίο ο φαρμακοποιός έχει το απεριόριστο δικαίωμα και την υποχρέωση να λάβει μέτρα, και κανείς δεν μπορεί να του απαγορεύσει να πράξει ανάλογα και να προειδοποιήσει και άλλους για αυτόν.   
            Συνεπώς, επειδή η όλη συμπεριφορά σας σαν Επιτροπή Ανταγωνισμού αφήνει σε εμένα ισχυρές ενδείξεις ότι εσάς, και όχι τα Φαρμακεία, δεν σας ενδιαφέρει στην πραγματικότητα η περιφρούρηση του υγιούς ανταγωνισμού στις τιμές των σκευασμάτων αυτών,
αλλά πιθανόν εξυπηρετείτε άλλες σκοπιμότητες που στρέφονται σε βάρος των Φαρμακείων με τρόπο υστερόβουλο, εσκεμμένο και καταχρηστικό, ενδεχομένως δηλαδή και παράνομο όπως ίσως θα μπορούσε να φανεί από βαθύ και ειλικρινή έλεγχο της υπόθεσης σε βάθος και πλάτος που να αγκαλιάζει όλες τις πτυχές του θέματος,
και περιφρονώντας παράλληλα τα συμφέροντα του γονέα-καταναλωτή και του υγιούς ανταγωνισμού που θα μπορούσε να τον ωφελήσει,
σκοπιμότητες τις οποίες εσείς είστε υποχρεωμένοι να εξηγήσετε και να αποκαλύψετε,

                αναμένω εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος την αιτιολογημένη-επώνυμη-έγγραφη απάντησή σας επί των παραπάνω αιτιάσεων,
            οι οποίες θα κοινοποιηθούν σε πλήθος ενδιαφερόμενων Φορέων της ημεδαπής και της αλλοδαπής προς γνώση των προβληματισμών μου.
                                                                                        Δευτέρα 14 Μαΐου 2012,


                                                                                                                             Μετά Τιμής,
                                                            Λουράντος Κων/νος – Φαρμακοποιός
                                                             Πρόεδρος Διοίκησης του
                                                  Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής
                                                                (Φ.Σ.Α. – Ν.Π.Δ.Δ.)                    


                                                               Δαγρές Γιάννης – Φαρμακοποιός
                                                               Μέλος Διοίκησης του
                                                   Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής
                                                                  (Φ.Σ.Α. – Ν.Π.Δ.Δ.)  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου