Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η Η/Σ

 Με ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ τελειώνει το πρόβλημα συνταγογράφησης με Σολωμόντειο λύση:
  • Οι ιατροί που είναι πιστοποιημένοι στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης θα εκδίδουν χειρόγραφες συνταγές μέχρι την επαναφορά του συστήματος, χρησιμοποιώντας το συνταγολόγιο ενιαίου τύπου (πράσινες συνταγές)
  • Επισημαίνεται ότι οι μη συμβεβλημένοι ιατροί θα μπορούν να εκδίδουν χειρόγραφες συνταγές μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες δεν λειτουργεί το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, κατόπιν έκδοσης σχετικής ενημέρωσης από τη Διοίκηση ΕΟΠΥΥ.
  • Κατόπιν ερωτημάτων που διατυπώθηκαν, διευκρινίζεται ότι οι ηλεκτρονικές συνταγές που εκτελούνται χειρόγραφα, δε χρειάζονται θεώρηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου