Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΥΥΚΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ
Αθήνα, 27/3/2012
Αριθμ. Πρωτ. 894

ΠΡΟΣ
- Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Κύριο Ανδρέα Λοβέρδο

- Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Κύριο Μιχάλη Τιμοσίδη

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας
Κυρίου Αντώνη Δημόπουλου
Υπόψη κας Ζωής Δέδε

Θέμα : «Παράταση Διάθεσης αποθεμάτων»
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του Ν. 3918/2011, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Γενική Διεύθυνση Υγείας, Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων) εκδίδει Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης και καθορίζει τις ανώτατες τιμές πώλησης των φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης που ισχύουν σε όλη την Επικράτεια, ορίζοντας συγχρόνως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Δελτίου. Αναλόγως του καθορισμού των ανώτατων τιμών πώλησης των φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, οι φαρμακοποιοί της χώρας προμηθεύονται τα φάρμακα σε τιμές χονδρικής. 
Στην περίπτωση που το Υπουργείο σας προβεί σε ανακοστολόγηση των φαρμάκων εκδίδοντας νέο δελτίων τιμών, η οποία ανακοστολόγηση έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής των φαρμάκων, οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να διαθέτουν τα φάρμακα που έχουν προμηθευτεί πριν την ανακοστολόγηση, σε καθορισμένη λιανική τιμή, η οποία θα είναι χαμηλότερη της χονδρικής εκείνης που τα είχαν αγοράσει.

Η πράξη όμως αυτή της Διοίκησης θα έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρής οικονομικής ζημίας σε όλους τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι νομοθετικά καλούνται υποχρεωτικώς να προβούν σε πώληση των φαρμάκων – αγαθών τους σε προκαθορισμένη τιμή λιανικής, χαμηλότερης της προμηθευόμενης χονδρικής, καθιστάμενοι τοιουτοτρόπως ζημιογόνοι εκ της πωλήσεως τοιαύτης.

Προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση νέας ζημίας εις τους φαρμακοποιούς, δέον είναι όπως το Υπουργείο σας προβλέψει ρητώς εις το αναμενόμενο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, ικανό χρόνο διάθεσης των αποθεμάτων των φαρμάκων τους. Για τη διάθεση των εν λόγω φαρμάκων θα πρέπει να διατεθεί χρόνος τουλάχιστον δύο (2) μηνών, ο οποίος θα ισχύσει, ως είναι φυσικό, από την επομένη της ημερομηνίας που θα λήξει η αντίστοιχη περίοδος, που τυχόν χορηγηθεί και εις τους προμηθευτές των φαρμακείων.

Στην περίπτωση που δεν χορηγηθεί η ως άνω μεταβατική περίοδος, φρονούμε ότι νομιμοποιούμεθα να προσβάλουμε το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης ένεκα της οικονομικής ζημίας που προκαλείται εις τους φαρμακοποιούς από την εφαρμογή του. 
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δημοσιεύτηκε: 28/03/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου