Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ

πηγή: pharmakopoioi.blogspot.com
Οι σφραγίδες που αναφέρονται στο παραπάνω έγγραφό μαςαφορούν αποκλειστικά και μόνο στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς, τα στοιχεία των οποίων συμπεριλαμβάνονται στη λίστα που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.eopyy.gov.gr), όπως ειδικότητα, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση κ.λπ.)

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ:
(α) τους γιατρούς των Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (πρώην Νομαρχιακές, Τοπικές Μονάδες Υγείας ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, πολυϊατρείο τ. ΤΑΞΥ κ.λπ.) και
(β) τους πιστοποιημένους (ιδιώτες, γιατρούς Νοσοκομείων και Κ.Υ. του ΕΣΥ κ.λπ.), οι οποίοι έχουν ενημερωθεί ότι μπορούν να συνταγογραφούν και να παραπέμπουν μόνο ηλεκτρονικά.

Επισημαίνεται ότι οι παραπομπές/συνταγές που έχουν εκδοθεί από τους γιατρούς των Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, θα γίνονται αποδεκτές με τις ήδη υπάρχουσες σφραγίδες των γιατρών μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την αντικατάσταση των σφραγίδων (734/27.1.12 έγγραφό μας) από την εκάστοτε Μονάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου