Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012

ΕΟΠΥΥ: ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΠΑΛΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ

Σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 9111/12-3-12 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, η εφαρμογή της υπουργικής απόφασης υ' αρ πρωτ. Φ42000/οικ.2555/353 (ΦΕΚ Β', 497) που αναφέρει νέες συμμετοχές για μια σειρά παθήσεων, θα εφαρμοστεί όταν συνταχθεί από τον ΕΟΦ κατάλογος κατάταξης φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία και αντιστοιχιστεί το κάθε φάρμακο με το προβλεπόμενο ποσοστό συμμετοχής.
Μέχρι τότε οι συμμετοχές των ασφαλισμένων εξακολουθούν να ισχύουν ως είχαν πριν την έκδοση της υπουργικής απόφασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου