Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

Κατάλογος με τα εμπορικά σκευάσματα που αντιστοιχούν στις δέκα δραστικές ουσίες που ανήκουν στην θετική λίστα φαρμάκων

Ανακοινώνεται κατάλογος με τα εμπορικά σκευάσματα που αντιστοιχούν στις 10 δραστικές ουσίες που ανήκουν στη θετική λίστα φαρμάκων όπως αυτή καταρτίστηκε από το αρμόδιο τμήμα του ΕΟΦ.


Για κάθε μία από τις δραστικές ουσίες οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης θα αποζημιώνουν την τιμή αναφοράς και το υπερβάλλον ποσό θα καταβάλλεται από τον ασθενή.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΙΣ 10 ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου