Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2011

ΟΠΑΔ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

ΥΠΑΔ Εβρου
βενιζέλου 38
Αλεξανδρούπολη

Σας ενημερώνουμε ότι επειδή υπάρχει συγκεκριμένος κωδικός πιστώσεων για τα φάρμακα υψηλού κόστους θα πρέπει να αναγράφονται σε ξεχωριστή συνταγή για τη δυνατότητα εξόφλησής των.
Επισημαίνεται επίσης ότι οι ιατρικές γνωματεύσεις (Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής) που θα συνοδεύουν τις συνταγές μπορεί να είναι πρωτότυπες ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών (σχετ: Υπ'αρ.πρωτ/Δ2γ/οικ.28227-7/9/2010 εγκύκλιος ΟΠΑΔ).

Η ΠΡΟ¨ΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΑΔ

ΣΑΚΑΡΑ ΧΡΥΣΗ

Επισημαίνουμε ότι στην εν λόγω εγκύκλιο αναφέρεται ότι:
έκδοση ιατρικών γνωματεύσεων πρέπει να γίνεται από τον θεράποντα ιατρό ειδικότητας που έκανε τη διάγνωση στο Νοσοκομείο ή την Ιδιωτική Κλινική και για συγκεκριμένος χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια. Στην περίπτωση δε, που ο θεράπων ιατρός δεν αναφέρει χρονικό διάστημα θεραπείας, η γνωμάτευση θα καλύπτει θεραπεία μηνός.
Οι ιατρικές γνωματεύσεις (Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής) που θα συνοδεύουν τις συνταγές μπορεί να είναι πρωτότυπες ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών...."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου