Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ 5/8 ΤΟ ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΚΑΙ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

 

Ταχ. Διεύθυνση  : Αριστοτέλους 17

Ταχ. Κώδικας              : 101 87
Τηλέφωνο          :210 5237483
FAX                    : 210 5227360

Αναρτητέα στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου
        

ΑΘΗΝΑ        2 / 8 / 2011
         Αρ.Πρωτ.: ΔΥΓ3(α) /οικ. 88081
          ΘΕΜΑ: «Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης»ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Εκδίδουμε Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης και καθορίζουμε τις ανώτατες τιμές πώλησης των παρακάτω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως εξής:
Άρθρο 2

Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6,5%.
Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.

Άρθρο 3

Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η ισχύς του αρχίζει την 5-8-2011.

Υπέρβαση των ανωτάτων τιμών που καθορίζονται, διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 136/46 «περί Αγορανομικού Κώδικα» και της ισχύουσας Αγορανομικής Νομοθεσίας.

                                                                                                               Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                                ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

                                          

         ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου