Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011

ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 3/8

ΑΘΗΝΑ        2 / 8 / 2011
Αρ.Πρωτ.: ΔΥΓ3(α) /οικ. 88081


ΘΕΜΑ: «Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης»


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Εκδίδουμε Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης και καθορίζουμε τις ανώτατες τιμές πώλησης των παρακάτω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως εξής:


Δελτίο Τιμών
Άρθρο 2
Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6,5%.
Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.
Άρθρο 3
Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η ισχύς του αρχίζει την 3-8-2011.
Υπέρβαση των ανωτάτων τιμών που καθορίζονται, διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 136/46 «περί Αγορανομικού Κώδικα» και της ισχύουσας Αγορανομικής Νομοθεσίας.

                       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
       ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
       ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Στο νέο δελτίο τιμών εντάχθηκαν πολλά φάρμακα στα υψηλού κόστους. Δείτε τα στη δεύτερη σελίδα του αρχείου xls παρακάτω:

ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου