Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


Σας γνωστοποιούμε Υπουργική Απόφαση που αφορά "Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων".
Σας εντοπίζουμε τα σημεία ενδιαφέροντος των φαρμακοποιών (άρθρο 1 παρ. 4 και 5, άρθρο 2, άρθρο 6 παρ. 1, άρθρο 7 παρ. 2, άρθρο 11 παρ. 7).
Υπογραμμίζουμε ότι δεν υφίσταται καμία αλλαγή σε ό,τι αφορά στο ποσοστό κέρδους. 

Επισυνάπτεται η Υπουργική Απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου