Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

ΠΟΤΕ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΑΔ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 478/29-3-2011 στις περιπτώσεις όπου σε κάποια ειδικότητα δεν υπάρχει κανένας συμβεβλημένος ιατρός σε όλο το νομό, τότε οι συνταγές των ιδιωτών ιατρών της ειδικότητας αυτής εκτελούνται κανονικά και αποζημιώνονται από τον ΟΠΑΔ. Αν έστω και ένας ιατρός της ειδικότητας αυτής συνάψει σύμβαση με τον ΟΠΑΔ τότε εκτελούμε συνταγές μονάχα συμβεβλημένων ιδιωτών (υποχρέωση ύπαρξης σφραγίδας συμβεβλημένου).
Στο νομό Έβρου οι μόνες ειδικότητες που δεν έχουν ΚΑΝΕΝΑ συμβεβλημένο ιδιώτη είναι αυτές του ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΥ και του ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ. Συνεπώς. εκτελούμε κανονικά συνταγές που εκδίδονται από ιδιώτες ενδοκρινολόγους και οδοντιάτρους, χωρίς να χρειάζεται να φέρουν σφραγίδα συμβεβλημένου ιατρού με τον ΟΠΑΔ.
Σε όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες απαιτείται η ύπαρξη της ειδικής σφραγίδας.
Υπενθυμίζουμε ότι τα παραπάνω αφορούν μόνο σε ιδιώτες ιατρούς και δεχόμαστε τις συνταγές του ΟΠΑΔ που εκδίδονται από ιατρούς του ΕΣΥ (Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας, Αγροτικό Ιατρείο).

Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου