Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

ΙΚΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011
Αριθ. Πρωτ. Γ55/847
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

Σχετικά:
1. έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.42000/12273/1495/26-05-2011 του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
2. έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥΓ3α/οικ. 58080/20-05-2011 του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
3. Το έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου Γ55/779/18-06-2010 (το οποίο
αντικαθίσταται)

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.52241/11-05-2011 απόφαση (ΦΕΚ 840/τεύχος Β’) κοινοποιήθηκε ο επικαιροποιημένος κατάλογος των Μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Ο κατάλογος αυτός τίθεται σε ισχύ από την επομένη της δημοσίευσης της εν λόγω απόφασης δηλαδή από τις 13 Μαΐου 2011 και αντικαθιστά τον προηγούμενο σχετικό κατάλογο (σχετικό 3).

Συνταγές με ιδιοσκευάσματα του εν λόγω καταλόγου δεν θα αποζημιώνονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με εξαίρεση τις περιπτώσεις:
· συνταγών με σκευάσματα που περιέχουν Levocarnitine σε ασθενείς σε τελικό
στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας υπό αιμοκάθαρση και παιδιά ηλικίας κάτω των
12 ετών με τεκμηριωμένη ανεπάρκεια L-καρνιτίνης
· συνταγών με υποκατάστατα δακρύων σε ασθενείς με σύνδρομο Sjogren.
Oι Διευθυντές των Μονάδων Υγείας του Ιδρύματος να μεριμνήσουν άμεσα
προκειμένου να δοθεί με ευθύνη τους από ένα αντίγραφο του εγγράφου αυτού στους ιατρούς της μονάδας τους, στους ιατρούς των Κ.Υ. και Π.Ι. καθώς και στους συμβεβλημένους με ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ ιατρούς της ασφαλιστικής τους περιοχής.

Τα Υποκαταστήματα να επιδώσουν το παρόν έγγραφο με απόδειξη παραλαβής στους συνεργαζόμενους φαρμακοποιούς.


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π. ΛΙΤΣΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου