Τρίτη 10 Μαΐου 2011

ΟΠΑΔ: ΝΕΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ


Το Δ .Σ. του Οργανισμού κατά την συνεδρίαση του στις 28/ 03/ 11 (αρ. πρακτικού  429 -θέμα 19) αποφάσισε την έκδοση εγκυκλίου με το κάτωθι περιεχόμενο: 
Οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό ιατροί θα πρέπει να εκδώσουν σφραγίδα άμεσα και όχι αργότερα τις 10/05/2011 με περιεχόμενο ΣΥΜΒ. ΙΑΤΡΟΣ ΟΠΑΔ,  
 ΑΜΚΑ ΙΑΤΡΟΥ… 
Η εν λόγω σφραγίδα θα τίθεται επί των εντολών Υγειονομικής Περίθαλψης στις οποίες περιλαμβάνονται ιατρικές πράξεις, παρακλινικές εξετάσεις καθώς και επί των συνταγών στις οποίες αναγράφονται φάρμακα. 
Οι Υ.Π.Α.Δ . να ενημερώσουν τους συμβεβλημένους ιατρούς της χωρικής τους αρμοδιότητας με όποιο τρόπο κρίνουν πρόσφορο καθώς  και τους οικείους Ιατρικούς Συλλόγους προκειμένου να
ενημερώσουν τα μέλη τους. 
                                                                              
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου