Πέμπτη 19 Μαΐου 2011

ΑΠΟ 23/5/2011 ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΟΠΑΔ ΧΩΡΙΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΥΜΒ. ΙΑΤΡΟΣ ΟΠΑΔ ΑΜΚΑ ΙΑΤΡΟΥ....


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(Ο.Π.Α.Δ.)
(Ν.Π.Δ.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Αθήνα, 11/5/2011Αρ. Πρωτ.: οικ. 13786

ΠΡΟΣ:
1) ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΑΔ
2) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
(ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75, ΑΘΗΝΑ)
3) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
(ΠΕΙΡΑΙΩΣ 134 & ΑΓΑΘΗΜΕΡΟΥ, 11854, ΑΘΗΝΑ)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.12300/11 εγκυκλίου μας, παρατείνουμε το χρονικό διάστημα έκδοσης σφραγίδας με περιεχόμενο
ΣΥΜΒ. ΙΑΤΡΟΣ ΟΠΑΔ
ΑΜΚΑ ΙΑΤΡΟΥ…
έως την 22-05-2011.

Από 23-05-2011 καμία συνταγή φαρμάκων, η αξία της οποίας ξεπερνά τα 150,00 ευρώ, ή Εντολή Υγειονομικής Περίθαλψης που περιλαμβάνει ιατρικές πράξεις-παρακλινικές εξετάσεις, ειδικές θεραπείες, φυσικοθεραπείες, ή τα χορηγούμενα από τον Οργανισμό είδη κ.λπ. (πλην των προβλεπομένων εξαιρέσεων από την υπ’ αριθμ. Φ 40448/6009/518 Υπουργική Απόφαση
ΦΕΚ 478/Τ’ Β’/29-03-11) δε θα θεωρείται από τους ελεγκτές ιατρούς εάν δε φέρει τόσο επί της συνταγής ή επί της σχετικής Εντολής Υγειονομικής Περίθαλψης σφραγίδα με το ανωτέρω περιεχόμενο.

Συνταγές φαρμάκων, η αξία των οποίων δεν ξεπερνά τα 150,00 € δε θα
αποζημιώνονται εάν δε φέρουν σφραγίδα με περιεχόμενο
ΣΥΜΒ. ΙΑΤΡΟΣ ΟΠΑΔ
ΑΜΚΑ ΙΑΤΡΟΥ…
Αντιστοίχως, ηλεκτρονικά παραπεμπτικά που περιλαμβάνουν ιατρικές πράξεις,
παρακλινικές εξετάσεις, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται μέχρι του ποσού των πενήντα (50,00) € και για τα οποία δεν απαιτείται θεώρηση ελεγκτή ιατρού, δε θα αποζημιώνονται εάν δε φέρουν σφραγίδα με περιεχόμενο
ΣΥΜΒ. ΙΑΤΡΟΣ ΟΠΑΔ
ΑΜΚΑ ΙΑΤΡΟΥ…


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου